Kanta-asiakasohjelman sopimusehdot

VALLILA kanta-asiakasohjelman sopimusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden ja Oy Vallila Collection Ab:n (jäljempänä ”Vallila”) väliseen kanta-asiakkuutta koskevaan sopimussuhteeseen. Liittymällä kanta-asiakkaaksi hyväksyt nämä ehdot. Nämä ehdot korvaavat aiemmat kanta-asiakasehdot.
 
Näiden ehtojen lisäksi asiakkaan ja Vallilan välillä sovelletaan Vallilan verkkopalvelun käyttöehtoja ja mahdollisia muita Vallilan palveluiden käyttöön liittyviä ehtoja, kuten verkkokaupan sopimusehtoja. Mikäli näiden ehtojen ja muiden ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan kanta-asiakkuuteen ensisijaisesti näitä ehtoja. Kanta-asiakkuuteen liittyvien palveluiden tai sovellusten tai niiden tiettyjen osien käyttäminen voi edellyttää jäseneltä erityisten ehtojen hyväksymistä ja noudattamista.
 
Vallilan kanta-asiakasohjelma on tarjolla suomen kielellä.

Kanta-asiakasohjelmaan kuuluvat kaikki Vallilan omat myymälät (yhteystiedot) paitsi Vallila Helsinki Outlet. Lisäksi pisteitä saa ostoksista Vallilan verkkokaupasta.

1. Liittyminen ja asiakastiedot
 
Kanta-asiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö Vallilan myymälässä tai internetissä osoitteessa (https://www.vallila.fi/pages/omavallila). Osallistuminen edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen antamista. Vallila pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä liittymisen.
 
Kanta-asiakkuus on henkilökohtainen, maksuton ja kortiton. Kanta-asiakkuus on voimassa toistaiseksi.
 
Asiakkaan tulee antaa kaikki liittymislomakkeessa kysytyt tiedot oikeina ja ajantasaisina. Jos yhteystiedot myöhemmin muuttuvat, tulee tiedot päivittää viivytyksettä Vallilalle. Kanta-asiakkuudesta saa täyden hyödyn vain, jos tiedot ovat ajantasaiset.

2. Tunnistautuminen myyntitapahtuman yhteydessä

Vallilan myymälöissä kanta-asiakkuus varmennetaan kassalla asiakkaan sähköpostiosoitteen perusteella. Verkkokaupassa pisteiden kertyminen vaatii kirjautumista OmaVallila-tilille ostovaiheessa. Kanta-asiakkaat voivat tehdä ostoksia myös antamatta kassalla sähköpostiosoitettaan tai kirjautumatta OmaVallila-tilille, mutta nämä ostokset eivät kerrytä pisteitä eivätkä myöskään etuja.

3. Kanta-asiakkaan edut ja tasot
 
Kaikki Vallilan myymälöissä tai verkkokaupassa tehdyt ostot kerryttävät pisteitä alla olevan taulukon mukaan:
 

Taso Ostot 12kk aikana Ostossumman mukaan kertyvä pistemäärä
Taso 1 0 -199 € 1 € = 5 pistettä
Taso 2 200 € - 999 € 1 € = 10 pistettä
Taso 3 1000 € > 1 € = 15 pistettä

 
Jokainen kerrytetty 100 pistettä tarkoittaa 1 euron etua. Kerättyään 500 pistettä, saa kanta-asiakas 5 € edun. Edun voi käyttää vain ostoksiin, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin 40 €. Kanta-asiakasetua ei voi yhdistää muihin etuihin tai tarjouksiin. Etuja voi hyödyntää joko vallila.fi-verkkokaupassa tai Vallila-myymälöissä.
 
Pisteitä kerryttää vain käteisellä tai kanta-asiakkaan henkilökohtaisella maksukortilla maksetun ostoksen loppusumma. Toimitusmaksu ja lahjakortin käyttäminen eivät kerrytä pisteitä. Pisteet ovat voimassa 12 kk viimeisestä ostoksesta. Etukoodit vanhenevat 12 kk päästä edun saamisesta. Pisteitä ei voi käyttää lahjakortin hankintaan. Pisteitä voi käyttää vain tilin alkuperäinen omistaja. Myymälässä myyjä voi tarvittaessa tarkistaa pisteiden käyttäjän henkilöllisyyden. 

  3.1 Muita pisteitä kerryttäviä toimintoja

Rekisteröityminen: Asiakas saa 500 pistettä rekisteröitymällä

  3.2 Pisteiden hyväksyminen
 
Pisteillä on 14 päivän hyväksymisaika. Hyväksyntäkausi alkaa, kun tilaus/osto on maksettu. Pisteet näkyvät asiakkaalle "odottavina". Mikäli kanta-asiakas peruuttaa verkkokaupasta tekemänsä ostokset peruutusoikeutensa mukaisesti, ei peruutetusta ostosta kerry pisteitä.

  3.3 Muut kanta-asiakkaan edut

Kanta-asiakkuuteen sisältyy myös muita, pysyviä tai kampanjaluonteisia etuja, kuten alennuksia tietyistä tuotteista tai palveluista, kanta-asiakkaille suunnattuja tapahtumia ja palveluita tai muita sisältöjä. Tällaisten etujen ja sisältöjen hyödyntämiseksi voidaan edellyttää kanta-asiakkaalta palvelun käyttöön liittyvien ehtojen hyväksymistä ja noudattamista.

4. Asiakasviestintä ja henkilötietojen käsittely
 
Kanta-asiakkuuteen liittyvä viestintä tapahtuu pääosin sähköpostin ja verkkopalvelun välityksellä. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt sähköisen etu- ja asiakasviestinnän lähettämisen sähköpostitse sekä verkkopalvelun välityksellä. Kanta-asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointiviestien lähettäminen.
 
Vallila käsittelee kanta-asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tietoja henkilötietojen käsittelystä ja kanta-asiakkaan oikeuksista on verkkosivuilla ja myymälöissä nähtävillä olevassa tietosuojaselosteessa.

5. Ehtojen muuttaminen ja kanta-asiakkuuden päättäminen

Vallila pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakkuuden sisältöä ja ehtoja. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaanastumista. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai kun se on luettavissa Vallilan verkkopalvelusta (vallila.fi). Kanta-asiakkaan katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn ilmoituksen osalta viimeistään ilmoituksen lähettämistä seuraavana päivänä ja kotisivuilla olevalla ilmoituksella viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

 

Kanta-asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuutensa päättymään välittömästi milloin tahansa ilmoittamalla siitä Vallilalle kirjallisesti (esim. sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@vallilainteror.fi). Vallila voi irtisanoa kanta-asiakkuuden kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli kanta-asiakas väärinkäyttää kanta-asiakasjärjestelmää tai syyllistyy muutoin näiden ehtojen tai tiettyjä etuja tai sisältöjä koskevien mahdollisten erityisten ehtojen rikkomiseen, Vallilalla on oikeus ilman ennakkovaroitusta purkaa kanta-asiakkuus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

 

Lue täältä verkkokaupan sopimusehdot: https://www.vallila.fi/pages/sopimusehdot