Vastuu henkilöstöstä

VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ

TYYTYVÄINEN JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ PERUSTANA
HYVINVOIVALLE LIIKETOIMINNALLE

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen tarkoittaa tasa-arvon, osaamisen ja hyvinvoinnin
edistämistä. Se merkitsee tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua ja avointa vuorovaikutusta
johdon ja henkilöstön välillä, osaamisen kehittymisestä huolehtimista sekä
hyvää esimiestyötä.

TAVOITTEET

Henkilöstön työvirearvosana: 3

TULOKSET

2019: Työvirearvosana 3,9

TAVOITTEENA MONIMUOTOINEN JA
ARVOSTAVA TYÖYHTEISÖ

Tuemme tasa-arvoa ja työyhteisön monimuotoisuutta. Edistämme työelämän tasa-arvoa palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä. Tuemme nuorten työllistymistä tarjoamalla heille työuransa ensimmäisiä kesätyöpaikkoja sekä olemalla yhteistyössä oppilaitosten kanssa, tarjoten vuosittain lukuisia harjoittelu- ja/tai lopputyöpaikkoja.

Vallilassa pyritään tasa-arvoiseen palkitsemiseen
tehtävän mukaisesti sukupuolesta riippumatta.

Vallilassa on koko vakituisen henkilöstön kattava palkitsemisohjelma.
Henkilöstölle jaetaan vuosittain 15 % tuloksesta ennen veroja.

 

PAREMPAA ESIMIESTYÖTÄ
JA TYÖHYVINVOINNIN
KEHITTÄMISTÄ

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on avainasemassa työyhteisömme ja henkilöstömme hyvinvoinnin näkökulmasta.

- Valmennamme ja koulutamme esimiehiämme jatkuvasti
parempaan esimiestyöhön ja työturvallisuuteen.

- Esimiehillemme on tarjolla laajasti esimiestyön verkkokursseja ja koulutusmateriaalia.

- Järjestämme säännöllisesti lähikoulutusta esimiesten työn tueksi.

Koko Vallilan vakituinen henkilöstöstä on vähintään kerran vuodessa käytävien kehityskeskustelujen piirissä.