Ostoskori

Vallila Interior secondhand  -kuluttajakauppapaikan säännöt ja käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä ”myyjä”) ja Oy Vallila Collection Ab:n (jäljempänä ”Vallila”) väliseen kuluttajakauppapaikan käyttöä koskevaan suhteeseen Instagramissa @Vallilainteriorsecondhand -tilillä (jäljempänä ”kauppapaikka”). Lähettämällä Vallilalle myynti-ilmoituksen hyväksyt nämä ehdot ja vahvistat lukeneesi alla kuvatut ehtomme henkilötietojen ja viestien käsittelystä.

 

@Vallilainteriorsecondhand -kauppapaikan käyttö 

Vallilan kauppapaikka on tarkoitettu yksityishenkilöiden käytettyjen tai Vallilan materiaaleista itse tehtyjen Vallila-tuotteiden myyntipaikaksi. Myynti-ilmoituksen voi tehdä 18 vuotta täyttänyt yksityishenkilö, jolla on toimiva sähköpostiosoite tai julkinen taikka yksityinen Instagram-tili. Kauppapaikan kautta saa myydä vain Suomessa sijaitsevia tuotteita, ja myynti-ilmoitukset tehdään suomen kiellellä, elleivät myyjä ja Vallila toisin sovi. Myynti-ilmoituksen lähettäminen Vallilalle tapahtuu joko lähettämällä yksityisviesti @Vallilainteriorsecondhand Instagram-tilille tai sähköpostilla secondhand@vallilainterior.fi. Myynti-ilmoituksessa tulee olla myyjän yhteystiedot näkyvillä. Yhteystiedoksi käyvät joko myyjän Instagram-tili tai sähköpostiosoite. Tämän lisäksi myynti-ilmoitukseen tarvitaan selkeä kuva myytävästä tuotteesta. Vallila pidättää oikeuden olla julkaisematta epäasiallisia ilmoituksia. Kaikki pyydetyt tiedot tulee antaa oikeina ja ajantasaisina. Jos yhteystietosi myöhemmin muuttuvat, ilmoitathan niistä viipymättä Vallilalle.

 

Myyjän vastuu

Myyjän vastuulla on toimittaa ostajalle sovitussa ajassa, sovitun hintainen ja sovitun kuntoinen tuote. Myyjä on vastuussa tuotteen kunnon oikeanlaisesta ilmoittamisesta, tuotteen myyntihinnan asettamisesta sekä kuljetus- tai noutotapojen ilmoittamisesta ja järjestämisestä. Myyjän tulee ilmoittaa ilmoituksessa toimituskulujen määrä sekä toimitustapa. Myyjän on suositeltavaa etukäteen ilmoittaa ostajalle lopullinen toimitushinta tuotteen arvioidun painon ja sovitun toimitustavan mukaisesti. Maksun suorittamisen ajankohta ja lopullinen maksun suorittaminen, sekä tuotteen toimittaminen ovat täysin myyjän ja ostajan vastuulla ja heidän välisensä sopimusasia.

 

Myyjä vastaa siitä, ettei hänen myynti-ilmoituksensa kuva, video ja/tai teksti riko minkään tahon tekijänoikeuslaissa suojattuja oikeuksia (esim. valokuvaajalle kuuluva oikeus ottamaansa valokuvaan).

 

Vallilan vastuu

Vallila irtisanoutuu kaikesta vastuusta liittyen ilmoitusten sisältöön, tuotteen ilmoitettuun laatuun, hintaan, lähetykseen ja muihin ostajan ja myyjän välillä sovittuihin seikkoihin. Vallila toimii ainoastaan ensimmäisen sähköisen viestin välittäjänä, jonka ostaja/myyjä tekee perustuen ilmoitukseen, jonka myyjä/ostaja on luonut kauppapaikkaan. Tästä eteenpäin viestit liikkuvat täysin ostajan ja myyjän välisenä. Vallila irtisanoutuu kaikesta vastuusta liittyen kaikkiin ostajan ja myyjän välisiin sopimuksiin, jotka on tehty @vallilainteriorsecondhand -kauppapaikan, tai muiden, ulkopuolisten viestintävälineiden kautta.

 

Vallila pyrkii pitämään kauppapaikan turvallisena ja toimivana, mutta ei voi taata palvelun jatkuvaa toimintaa tai pääsyä siihen. Myyjä ja ostaja hyväksyvät käyttävänsä kauppapaikkaa omalla vastuulla ja että se tarjotaan sinulle "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavana" -periaatteella. Siksi, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, Vallila ei anna mitään takuita kauppapaikalla myytävien tuotteiden ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

 

Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Vallila (mukaan lukien konserniyhtiömme sekä niiden henkilöstö) ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti mm.:

 

  • sisällöstä, jonka tarjoat (suoraan tai epäsuorasti) kauppapaikan avulla;
  • kauppapaikkamme käytöstä tai käyttämättömyydestä;
  • viiveistä tai häiriöistä kauppapaikassamme;
  • viruksista tai muista haittaohjelmista;

 

Asiakasviestintä

Vallila voi lähettää sinulle kauppapaikkaan liittyvää asiakasviestintää sähköisesti. Tällaista viestintää on esimerkiksi kauppapaikan toiminnallisuuteen, ehtojen muutoksiin tai jättämiisi ilmoituksiin liittyvät viestit.

 

Henkilötietojen käsittely

Vallila käsittelee kauppapaikan ilmoituksentekijöiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Henkilötiedot talletetaan Vallila asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin, jossa niitä käsitellään rekisterin tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

 

Ehtojen muuttaminen ja kauppapaikan ilmoitusten poistaminen

Vallila pidättää oikeuden muuttaa kauppapaikan toiminnallisuutta, sisältöä ja ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Olennaisista muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, viimeistään kahta (2) viikkoa ennen muutosten voimaanastumista. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai kun se on luettavissa Vallila verkkosivuilta (www.vallila.fi). Kauppapaikan käyttäjän katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn ilmoituksen osalta viimeistään 3 vuorokauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ja kotisivuilla olevalla ilmoituksella viimeistään yhden (1) viikon kuluessa ilmoituksen julkaisemisen jälkeen. Asiakas voi poistaa itse ilmoituksensa milloin tahansa, ilmoittamalla siitä Vallilalle kirjallisesti joko Instagramin suoran viestin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen secondhand@vallilainterior.fi. Mikäli ilmoituksentekijä väärinkäyttää kauppapaikkaa, kanta-asiakasohjelmaa, tai syyllistyy muutoin näiden ehtojen tai tiettyjä etuja tai sisältöjä koskevien mahdollisten erityisten ehtojen rikkomiseen, Vallilalla on oikeus ilman ennakkovaroitusta poistaa myynti-ilmoitus välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

 

Kauppapaikan sulkeminen

Vallilalla on oikeus oman harkintansa mukaan lopettaa kauppapaikan ylläpito. Vallila pyrkii ilmoittamaan lopettamisesta kohtuullisessa ajassa ennen palvelun sulkemista, mutta Vallilalla ei ole velvollisuutta pitää myynti-ilmoituksia esillä mitään tiettyä kestoaikaa. Vallilalla ei ole velvollisuutta eikä vastuuta ottaa kopioita tai muuten säilyttää myynti-ilmoitusten tekstejä ja/tai kuvia.

 

Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Vallilaan osoitteeseen secondhand@vallilainterior.fi. Vallila pyrkii aina auttamaan asiakkaitaan kohtuuden rajoissa ja ottaen huomioon yllämainitut rajoitukset.

 

Jos sinulle syntyy riita yhden tai useamman kauppapaikan muun käyttäjän kanssa, vapautat Vallilan (sekä konserniyhtiömme ja henkilöstöt) kaikenlaisista vaatimuksista ja vahingoista, jotka johtuvat sellaisista riidoista tai liittyvät millään tavalla niihin.

 

Vallila pyrkii ratkaisemaan palveluitaan koskevan erimielisyyden neuvottelemalla. Jos tarjoamaamme kauppapaikkaa koskevaa kuluttajan ja Vallilan välistä erimielisyyttä ei kuitenkaan saada ratkaistuksi neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

 

Kuluttajansuoja ja vastuu vahingoista 

Kauppapaikassa osto- ja myyntisopimus tehdään kahden kuluttajan välillä. Vallila ainoastaan tarjoaa alustan, eikä ole itse kauppasopimuksen osapuoli. Kuluttajansuojalaki ei sovellu kuluttajien väliseen kauppaan. Myyjä on kuitenkin velvollinen antamaan myynti-ilmoituksessa ja kaupankäynnissä totuudenmukaiset tiedot. Virheellisten tietojen antaminen tai muunlainen asiaton toiminta voi täyttää rikoslain mukaisen petoksen tai muun lainvastaisen toiminnan tunnusmerkistön. Kuluttajansuojalain mukainen etämyynnin palautusoikeus ei koske kuluttajien välisiä kauppoja eli kauppapaikan kautta tehdyt ostajan ja myyjän väliset sopimukset ovat lopullisia ja osapuolia sitovia.

 

Ostajan tai myyjän toisilleen kaupankäynnissä aiheuttama vahinko ja sen korvaaminen määräytyy vahingonkorvauslainsäädännön mukaisesti.  

× Tätä selainta ei enää tueta. Jotain ei ehkä näy tai toimi odotetulla tavalla. Suosittelemme vaihtamaan Chromeen tai Mozilla Firefoxiin.